เงื่อนไข การสมัครสมาชิก :
โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนสมัครสมาชิก
1.
ห้ามเสนอข้อความที่แสดงถึง การหมิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หากพบเห็น ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยทันทีและจะดำเนินคดีทางกฏหมายต่อไป
2.
สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3.
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" , "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ เป็นชื่อสมาชิก(login name)
4.
ห้ามนำเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือผลงานของบุคคลอื่นมาแสดงภายในเว็บไซด์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานเท่านั้น
5.
กรุณาใช้คำสุภาพ ละเว้นคำหยาบคาย ลามก ขู่เข็ญ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือให้ร้าย สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในเว็บไซด์
6.
สมาชิกยินยอมว่า "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator", "postmaster"หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์อ่าน,ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า
7.
สมาชิกยินยอมให้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกไว้ในฐานข้อมูล (ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่น หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากศาล) และผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูลจากบุคคลอื่น
8.
ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบข้อความที่สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฏหมายได้
9.
หากสมาชิกได้ทำการละเมิดข้อตกลงที่ปรากฏข้างต้น ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทันที
ท่านได้อ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการสมัครสมาชิก กรุณาเลือก “ยอมรับ”
ยอมรับ
ชื่อ Login : * 4-12 ตัวอักษร a-z 0-9 ห้ามมีช่องว่าง
Password : * 4-12 ตัวอักษร a-z 0-9 ห้ามมีช่องว่าง
ยืนยัน Password : *
อีเมล : *
ชื่อที่แสดงในเว็บ : * 4-12 ตัวอักษร a-z 0-9 - _ ห้ามมีช่องว่าง
รูป : .jpg .gif .png .bmp เท่านั้น
ข้อความแนะนำตัว :
วันเกิด : เพศ : จังหวัด :