เกย์ ทอม ดี้ มนุษย์เพี้ยน? หรือ ระบบเพี้ยน? views : 1933
    หลายคนเมื่อพูดถึงคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน มักจะพูดในทำนองทีตลกขบขัน อีกทั้งภาพของสื่อที่ฉายภาพออกมาให้คนในสังคมเห็นก็คือ ตัวตลก เป็นคนที่มีอารมณ์ผิดมนุษย์ธรรมดา ทั้งในแง่ความโกรธ ความรัก ความเกลียด ความคิดเหล่านี้ถูกผลิตซ้ำเรื่อย ๆ เช่น หนังสือพิมพ์มักออกข่าวว่าทอมมีอารมณ์รุนแรงถ้าเลิกกันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งตาย หรือ ถ้าใครเป็นเกย์ คือพวกที่ชอบมั่วเพศ กระเทยคือพวกที่ชอบเป็นผู้หญิงเป็นตัวตลก
star story star story
รัฐไทยไม่ได้ออกกฏหมายลงโทษคนรักเพศเดียวกันเหมือนสังคมอื่นบางแห่ง แต่ในรัฐธรรมนูญ?ฉบับประชาชน? ไม่มีการระบุสิทธิเสรีภาพของ กะเทย เกย์ ทอม ดี้ เลย คือมองข้ามสิทธิของเพื่อนมนุษย์ไปเลย และในรูปธรรมมีการกระทำที่กีดกันโอกาส

เช่นออกกฎห้ามไม่ให้เรียนในมหาวิทยาลัย หรือ ราชภัฎ กฎดังกล่าวจะกระทบกับคนที่แสดงออกเปิดเผย ดังนั้นวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้จึงต้องไม่เปิดเผย ภายใต้การไม่เปิดเผยทำให้สังคมมองพวกเขาอย่างใคร่รู้ ตื่นเต้น รับฟังและมองเรื่องราวที่เกี่ยวกับพวกเขาราวกับได้ฟังนิยายผจญภัยบวกสยองขวัญ ในแวดวงนักวิชาการที่อ้างว่าใช้เหตุผล บทความเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันส่วนใหญ่เต็มไปด้วยอคติว่าเขา ?ผิดปกติ? นี่คือทัศนะต่อคนรักเพศเดียวกันโดยส่วนใหญ่ในสังคมเราซึ่งนักสังคมนิยมต้องคัดค้าน


เรื่องนี้เป็นเรื่องชนชั้น ถ้าเป็นกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันและมาจากชนชั้นนายทุน ก็จะถูกมองในด้านแสดงความชื่นชม เช่น การเขียนหนังสือเผยแพร่ชีวิต ของทอมลูกเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร ไม่มีใครหน้าไหนมาประณามว่าผิดปกติ หรือเกย์รวย ๆ มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี ๆ หรือมีอำนาจในกองทัพ หรือในรัฐบาลพวกนี้สามารถเสพความสุขได้ไม่มีใครไปว่าอะไร ซึ่งผิดกับคนชั้นล่างหรือคนจนที่มีโอกาสและผลสะท้อนจากสังคมต่างออกไป ในแง่ที่ถูกมองว่าผิดปกติ

ระบบสังคมปัจจุบันถึงแม้ว่าจะรักเพศเดียวกัน ถ้าอยู่ในชั้นชนนายทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ยิ่งกว่านั้นกรอบคิดอคติของสังคมสะท้อนลักษณะชนชั้นในอีกด้านหนึ่ง คือรากฐานความคิดที่ยัดมนุษย์เข้ากรอบแคบๆ ผิดธรรมชาติของ ชาย-หญิงรักกันเท่านั้น มาจากผลประโยชน์ทางชนชั้นในเรื่องการดูแลบุตร การถ่ายทอดมรดก หรือการควบคุมคนและร่างคน


ถ้าเรามองดูพฤติกรรมของคนในสังคมไม่ว่าเขาจะรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกัน ก็จะพบว่ามีปัญหาเหมือนกัน คนโดยทั่วไปที่มีอำนาจมักมีเพศสัมพันธ์กับคนที่หลากหลายทั้งบังคับและซื้อขาย หญิงยากจนจากครอบครัวในชนบทต้องดิ้นรนเข้ามาขายบริการทางเพศ ความฝันของเด็กบ้านนอกที่อยากเรียนต่อแต่ไม่สามารถทำได้เพราะความยากจนที่เกิดจากระบบทุนนิยม และการกระจายอำนาจที่ไม่เท่าเทียม

คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาได้ถูกรัฐกีดกันที่จะให้สวัสดิการทางด้านสาธารณะ เหตุเพียงเพราะพวกเขาไม่มีบัตรประชาชน บัตรกระดาษเล็ก ๆ ที่ตอนนี้มันมีอำนาจเหนือคนธรรมดาหลายคนเป็นปัญหาสำหรับกะเทยแปลงเพศด้วย เพราะทางการไม่ยอมรับรองสิทธิในการแปลงเพศ รัฐรังแกคนกลุ่มน้อยทุกประเภทโดยพยายามเนรเทศให้ออกนอกพื้นที่ของสังคมไทย นี่คือความปกติของทุนนิยม หรือ สภาวะของการถูกกดขี่ หนุ่มสาวที่มีความรักต่อกันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเปิดเผยได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่า ?ความดีงามและวัฒนธรรม? น่าแปลกใจว่าทำไมมันมีอำนาจเหนือเรา


วัฒนธรรมของพวกชนชั้นปกครองบอกว่าหญิงไทยต้องรักนวลสงวนตัว เพราะมันเป็นความดีงามที่สืบทอดมานาน ประโยคนี้โกหกเพราะในรอบ 150 ปีที่ผ่าน หญิงชายบ้านไทยยังเดินเปลือยนม ทั้งสาวและแก่ หนังสือภาพของนักประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นความเพี้ยนที่ชนชั้นปกครองพวกนี้มันพยายามกลับหัวกลับหางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยการพยายามสร้างความเชื่อว่าสิ่งที่พวกมันนำเสนอดีที่สุด ในเรื่องศาสนาก็เช่นกัน พวกนี้มักชอบอ้างว่าการทำแท้งของผู้หญิงเป็นบาป แต่พวกพระสนับสนุนโทษประหารชีวิต ฆ่าดัดตอนและสงคราม


บ้านเราอ้างว่ามีทรัพยากรเหลือเฟือแต่ทำไมมีคนอดอยาก เมืองไทยมีบ้านร้าง คอนโดร้าง ห้องแถวร้าง แต่ทำไมต้องมีคนนอนข้างถนน นี่คือความปกติของสังคมหรืออย่างไร หรือว่ามันผิดปกติ รูปแบบต่างๆ ของคนในสังคมไม่ว่าเป็นเพศอะไรมีชีวิตราวกับไม่ใช่มนุษย์ ความสัมพันธ์ในแง่ของปัจเจกระหว่างหญิงชายที่สร้างครอบครัวด้วยกัน บางครั้งเต็มไปด้วยความรุนแรง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของปัจเจกเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ ความรุนแรงดังกล่าวใครเป็นคนสร้างขึ้นมา ปัจเจกบุคคลและสันดานหรือมันเป็นโครงสร้างของสังคมชนชั้น ที่มันได้สถาปนาความอัปลักษณ์ให้แก่มนุษย์ เป็นสิ่งที่เราควรตั้งคำถาม


ทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและปัญหาสังคมในประเด็นเดียวกัน คำตอบก็คือเพราะทั้งสองภาพดังกล่าวมันคือเรื่องเดียวกัน มันเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไร? ถ้าเรามองดูมนุษย์ในทั้งสองส่วน เราจะพบว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกกดขี่จากโครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน ถ้าเราต้องการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าและต้องการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรม เราต้องรวมปัญหาของคนรักเพศเดียวกันที่ถูกกดขี่มาด้วย เพราะสถานภาพและพฤติกรรมของพวกเขาถูกเหยียดหยามจากทุนนิยมที่มา : โอเคเนชั่นดอทเน็ท
star story
author :  ดินสอแดง ดู hotIssue ทั้งหมด
ความคิดเห็น :
image member
Dillzza

เห็นด้วยนะค่ะ  คนเรามีสิทธิ มันก้ไม่ได้ทำอะรัยผิด

182.53.131.xxx | 26/09/2554 22:59:19
แจ้งลบ
*** กรุณา Login ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะจ๊ะ ***